Siin on turvaline

Sihtasutuse Viljandimaa Arenduskeskus poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

COVID-19 leviku piiramiseks sõlmitud hea tahte kokkuleppega liitunud ettevõtted kinnitavad:

kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui töötajatega;
haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
osaleme Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.